STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 26.09.2023

Sted: Klubbhuset   Tid: 18:20

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Tore Skjervø, Dagfinn Bragstad, Nils Vang


Sak 10/23

Utskifting av fortøyning, flytting av anker.


Det er enkelte fortøyninger av bryggene som må byttes, og flytting av anker som har flyttet seg.

Medlemmer av teknisk komité tar sikte på å få utrettet dette førstkommende helg. Foreninga tar kontakt med den lokale dykkerklubben med forespørsel om å være behjelpelig med dykkerarbeidet.

 

Sak 11/23

Utleie av lokaler til dykkerklubben.

Den nyopprettede dykkerklubben på Straumen har forespurt om muligheten for leie av lokaler i tilknytning til båthavna. Som kompensasjon kan de stille gratis dykking ved undervannsarbeid i båthavna.

Styret er positiv til saken, og foreslår at dykkerklubben får disponere den gamle «camping bua», og båtforeninga innreder rommet hvor dieseltanken sto og tar det i bruk som lager.

Det opprettes leiekontrakt vedrørende bruk av strøm etc.

 

Vedtak: Dykkerklubben får leie/disponere «camping bua».

Som leie/kompensasjon stiller dykkerklubben opp gratis til dykkerarbeid som båtforeninga har bruk for i havna.

 

 

Sak 12/23

Bobilparkering i båthavna.

Båtforeninga har fått forespørsel om muligheten for parkering av bobiler på parkeringsplassen i havna. Dette gjelder for perioden fra september til mai.

I denne perioden er det ikke så stor pågang på plasser, så det skulle være en mulighet for foreninga til å tjene noen kroner. Man kan bruke samme betalingsapp. som for gjestebåter.

 

Vedtak: Det gis tillatelse til parkering av bobiler på båtforeningens parkeringsplass i havna. Dette gjelder i perioden fra 1.okt. til 30.apr.

Det settes opp skilt med anvisning av plassering, og betaling med samme satser som for gjestebåter. (App GoMarina)

 

 

Møtet slutt kl.19.30

 

 

Ref.:  Tore SkjervøSTRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 16.mai 2023

Sted: Klubbhus Tid: 18:30


Til stede: Ivar Johnsen, Rune Møller, Olaf Fossum, Tore Skjervø


Sak 7/23

Konstituering av styret.


Ifølge vedtektene konstituerer styret seg selv.

Dette gir følgende roller i styret:


Leder: Ivar Johnsen (valgt på årsmøtet)

Nestleder: Ragnar Bragstad

Kasserer: Rune Møller

Sekretær: Tore Skjervø

Styremedlem/Leder teknisk komité: Olaf Fossum


I tillegg oppnevner styret Dagfinn Bragstad og Nils Vang til medlemmer av teknisk komité.


Sak 8/23

Nye båtplasser.


Tar sikte på å ordne med de nye plassene (utriggerne) til uka (23/5).

Vi får til 3 nye plasser, og skifte ut en utrigger som er ødelagt.

2 av plassene er alt solgt, og den ene er utleid.


Sak 9/23

Utleie av flytebrygga i Sandvågen.


RS Rederi AS med MS INNHERRED avslutter leieforholdet ved flytebrygga i Sandvågen. Foreninga tar et møte med rederiet ( Åge Sivertsen) for avklaring om det er noen økonomiske saker som gjenstår.


Foreninga har inngått ny leieavtale med Phil Dale ( Skarnsundet fisk AS) om leie av brygga.


Møtet slutt kl.19:45

Ref: T SkjervøSTRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte mandag 13.03.2023

Sted: Klubbhuset Tid: 18:30

Tilstede: Ivar Johnsen, Rune Møller, Olaf Fossum, Tore Skjervø, Dagfinn Bragstad, Magnus Fuglår.


Sak 5/23

Regnskap 2022 og budsjett for 2023.


Regnskapsfører redegjorde for regnskapet for 2022 og budsjettforslag for 2023.

Forklarte nærmere for enkelte punkter.

Regnskapet gjort opp med et årsresultat på kr.32611.


Budsjettet for 2023 inneholder stort sett de samme poster med beløp som forrige år. Det er ikke planlagt noen større investeringer, så den største posten er vanlig vedlikehold av brygger og bygninger på kr.100.000


Styret godkjenner det fremlagte regnskap og budsjett og legger det fram for årsmøtet.


Sak 6/23

Bensin/dieselanlegg.


Johnsen og Fossum har undersøkt kostnader og praktiske ting ved å anlegge dette. Det vil medføre ganske store kostnader og praktiske ting ved betalinger e.t.c.


Styret legger saken frem for årsmøtet som informasjon for å høre medlemmenes syn på saken.


Møtet slutt kl.20:30

Ref.

Tore Skjervø


STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte tirsdag 07.03.20223

Sted: Klubbhuset    Tid:18:30

Tilstede: Ivar Johnsen, Rune Møller, Tore Skjervø, Dagfinn Bragstad, Nils Vang.


Sak 1/23

Årsmøtet 2023

 

Årsmøtet 2023 i båtforeninga avholdes 23.mars i klubbhuset, båthavna.

Vanlige årsmøtesaker. Sekretær sender ut innkalling til medlemmene.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være innlevert styret innen 17.mars.

 

Sak 2/23

Leiepriser båtplasser.

 

Prisene for å leie båtplass har vært den samme noen sesonger.

Styret vedtar følgende nye leiesatser gjeldende fra sommersesong 2023.

Sommersesong (01.04-30.09) kr.5000,- Fordeling kr.3000 til forening- kr.2000 til utleier.

Vintersesong (1.10-31.03) kr.5000,-  Hele leien til forening.

 

Sak 3/23

Diesel/bensinsalg.

 

Saken utsettes til nytt møte neste uke for å få avklart/informasjon om pris etc. ved opprettelse av diesel/bensinsalg.

 

Sak 4/23

Leie av «dieselbua».

 

Foreninga har fått forespørsel om leie av «dieselbua». Den delen der tanken sto, er tom. Det er medlemmer som driver med dykking som er interessert i å lei den delen. De vil isolere og ordne med varme for å oppbevare dykkerutstyr der. Som motytelse kan foreninga dra nytte av deres aktivitet ved behov for dykkerarbeid i havna.

Styret er positiv til ideen, men må se på eget behov for lagerplass før man tar en avgjørelse.Saken utsettes.

 

 

Møtet slutt 20.30 

Ref: T. Skjervø