Sak 12/19

Bruk/salg av gjestebrygge Sandvågen.  Leder hadde vært i kontakt med Sivertsen, Fjordturer. om bruk av gjestebrygga i Sandvågen til deres turer med passasjerer. Det viste seg sist sommer når Fjordturer hadde avganger og det var mange av foreningens medlemmer ute i båt, var det alt for lite parkeringsplasser tilgjengelig.Fjordturer var interessert i å kunne få den en side av brygga reservert til bruk i sommersesongen.Viss de det fikk var det ikke aktuelt å forlenge brygga noe.  Styret går inn for forslaget fra leder og Fjordturer.

Sak 13/19

Gjennomgang av leiepriser, avskriving og de ekstra kr.8000 for nye plasseiere.  Kasserer og regnskapsfører legger fram et forslag til sak som kan presenteres for årsmøtet i mars.Det skal vurderes om leieprisene bør justeres, nedskriving av anlegget og om de ekstra kr.8000 som nye plasseier (leiere) må betale skal reduseres i takt med nedskriving av anlegget. De skal og legge fram en investeringsplan.


Møtet slutt kl.2015  Ref: Tore Skjervø

Referat fra styremøte 03.sept. 2019

Sted: Klubbhuset    Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Ragnar Bragstad, Rune Møller, Nils Vang, Tore Skjervø

Sak 8/19

Dokumentering av fortøyning av bryggene.   Tilbud fra byggmester Slapgård om dokumentering av fortøyningene til bryggene og bølgedemper. Dette gjelder kart og bilder/video av fortøyningene.   Tilbudet fra Slapgård godtas.

Sak 9/19

Plagsomt varmt i klubbhuset ved solskinn.   Det viser seg at det blir voldsomt varm inne i klubbhuset når solen står på de store vinduene. Det har blitt innhentet tilbud fra tre firmaer om utvendig solskjerming. Det har også kommet et forslag om å bygge et lett-tak fra klubbhuset og et stykke ut på platten. Dette vil gi skjerming for sola, og tak over hodet ved noen regndråper.   Man går inn for å jobbe videre med tegninger ol. for lett-tak.

Sak 10/19

Ny gjestebrygge.   Det viser seg at gjestende båter foretrekker å ligge i havna når de er på besøk. Det er gjort noen undersøkelser på kostnader ol. ved anskaffelse av en ny gjestebrygge (30m). Denne er tenkt lagt ut som en forlengelse på skrå fra den indre brygge, søndre ende. Tanken er at dette kan realiseres til våren.   Styret går inn for å fortsette med prosjektet.

Sak 11/19

Gjennomgang av bryggearbeid.   I sak 5/19 gikk styret gjennom ting som skulle/måtte gjøres med bryggene. Styret tok nå en gjennomgang av hva som var utført. De fleste saker var ordnet, men noen få (2-3) sto igjen men disse skulle komme i orden før vinteren.


Møtet slutt 20.30   Ref. Tore Skjervø

Referat fra styremøte 28.05.2019

Sted: Klubbhuset    Tid: 19:00

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Ragnar Bragstad, Rune Møller, Nils Vang, Tore Skjervø

Sak 5/19

Vedlikehold bryggeanlegg.  Olaf og Ragnar har hatt en gjennomgang av tilstanden på bryggeanlegget.Det ble lagt fram en liste over ting som må utbedres, deriblant gjøre ferdig fortøyning av innerbrygge, spyling og smøring av brygge og utriggere. Styret fordelte noen av oppgavene mellom seg, og noen må utføres på dugnad.

Sak 6/19

Utsetting av ny flytebrygge.  Brygga som ligger på parkeringsplassen skal nå settes på vannet.Vi gjør den klar for sammensveising 6/6.Olaf stiller med bil m/kran.

Sak 7/19

Fortøyninger båter.  Det er dårlig fortøyning på mange båter. Det mangler spring og det benyttes karabinkroker for innfesting av fortøyning til utriggere.Vi må lage en fortøyningsinstruks og sende ut til medlemmene.


Møtet slutt kl. 2030


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 19.mars 2019

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Nils Vang, Magnus Fuglår, Tore Skjervø

Sak 3/19

Info. Saker fra leder. Har vært i kontakt med firma Fuglesang Dahl vedrørende anleggsveien som berører og reduserer parkeringsplassen til foreninga. Det vil bli avholdt et møte med firmaet i nær framtid.

Sak 4/19

Årsmøte. Tidspunkt for årsmøtet ble tidligere bestemt i et telefonmøte mellom leder, sekretær og et av styremedlemmene.  Sekretær har laget et utkast til årsmelding til årsmøtet. Dette ble gått igjennom, og ingen hadde noe å tilføye.  Regnskapsfører la fram og gjorde rede for poster i regnskapet for 2018. Leder og regnskapsfører hadde satt opp et forslag til budsjett for 2019. Etter noen små justeringer i budsjettet, vil dette og revidert regnskap bli lagt fram for årsmøtet.


Møtet slutt kl.2045  Ref. Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 09.januar 2019

Sted: Klubbhuset    Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Nils Vang, Tore Skjervø

Sak 01/19

Gjestebrygga Sandvågen.  SSF Rederi v/Åge Sivertsen har henvendt seg til foreninga med planer/forespørsel om forlengelse av gjestebrygga i Sandvågen. Rederiet vil betale alle utgifter forlengelsen medfører. Det må settes opp en leieavtale med rederiet som dekker opp for leie og eventuelle skader på bryggene. Dersom det senere blir slutt på bruken av anlegget av rederiet, må bryggeforlengelsen tilfalle foreninga vederlagsfritt. Inderøy kommune har bedt om å få foreningens syn på saken. Svar til kommunen: Straumen båtforening har ingen innvendinger mot prosjektet.

Sak 02/19

Utleie av klubbhus.  NRK Natur skal lage naturprogram fra Borgenfjorden/Inderøy. De er på jakt etter utgangspunkt for prosjektet, med bl.a. tilgjengelig båtplass. Båtforeninga har gitt de tilbud om å leie klubbhuset og båtplass i nevnte uke i februar.


Møtet slutt 20:15


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 10.12.2019

Sted: Klubbhuset    Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Rune Møller, Nils Vang, Tore Skjervø

Nyeste kommentarer

26.03 | 12:38

Hei. Jeg bor på Straumen og er for tida på utkikk etter båt. Er det noen ledige plasser hos dere? hvordan går en frem? Ser etter båter i størellsen 18-22 fot Daycruiser

18.06 | 04:59

I forbindelse med vaktrunden har jeg behov for å varsle plass nr 15, om manglende fortøyning.
Jeg kan ikke finne oversikt over båtplasser med eiere og telefonnummer?

Del denne siden