STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 31.oktober 2017

Sted: Klubbhuset   Tid: kl.1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Rune Møller, Tore Skjervø

Sak 19/17

Økonomi. Kasserer redegjorde for økonomien i klubben. Den er forholdsvis god, men det er mye i forbindelse med fortøyningene av bryggene som skal betales. Full oversikt har man enda ikke da en god del arbeid gjenstår.   Det er mange medlemmer som enda ikke har betalt foreningskontingent og/eller årlig plassleie på tross av flere purringer. Dette beløper seg til rundt kr.108000.   Styret må på neste møte vurdere hva som kan/må gjøres for å få inn det utestående.

Sak 20/17

Fortøyning brygger. Etter som arbeidet med fortøyning av bryggene har pågått en stund, viser det seg at tilstanden på innfestingen av fortøyningene er mye dårligere enn først antatt. Det viser seg at alle sjakler er sterkt angrepet av rust, og ville kanskje ikke tålt en skikkelig sørøst storm. Ytterste brygge vil snart være sikret med nye fortøyninger på de flest plasser, og den innerste brygge vil bli gått over og sikret midlertidig til nest sommer.

Sak 21/17

Båtplasser. Det har i sommer vært ganske stor pågang om store plasser. (4,0-4,5m) Styret vil på grunn av dette se på muligheten av å omdisponere/utvide plasser. Man ser at enkelte har veldig stor plass i forhold til båtstørrelse, så dersom noen er villig til å redusere størrelse, ta kontakt med kasserer Rune Møller.


Møtet slutt kl.20.30


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 22 august 2017

Sted: Klubbhuset    Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Rune Møller, Olaf Fossum, Nils Vang, Tore Skjervø

Sak 14/17

Manglende betaling av plassleie og kontingent.   Ett medlem har ikke betalt leie av båtplass for 3 sesonger. Skyldig ca.kr.8000. Regnskapsfører har sendt purring 3 ganger og forsøkt å komme i kontakt på telefon uten hell. Kasserer forfatter brev til vedkommende med beskjed om at båten ikke blir frigitt før utestående blir betalt.

Sak 15/17

Utleie og salg av båtplasser.   Det har kommet noen «klager» på rekkefølgen av salg av båtplasser. Salg av plasser skjer etter hva kjøper ønsker av størrelse, slik at medlemmer som har en mindre plass men var tidligere ute med salg må vente.   Det har i sommer vært stor etterspørsel etter å leie plass i havna. Det kan se ut som at leieprisen er for lav i forhold til å «eie» en plass.   Vedtak: Ny leiepris kr.3000,- pr.sesong fra vintersesongen 2017/18.

Sak 16/17

Fortøyninger bryggeanlegget.   Arbeidet med fortøyning til bryggene har tatt tid. Forholdene med sikt i sjøen har vært for dårlig tidligere i sommer men nytt forsøk på å få det gjort i nær fremtid. Nestleder har skaffet til veie kompressor etc. som trenges til arbeidet. Dette må bli ferdig før høststormene setter inn.

Sak 17/17

Ny brygge.   Brygga er ferdiglaget og blir fraktet til båthavna gratis. Produsenten kommer og setter sammen (sveiser rørene) og ordner med innfestingene rundt rørene som står i sjøen. Dette er et prøveprosjekt (innfesting) så det koster ikke foreninga noe.

Sak 18/17

Betaling gjester.   Det har hittil i år kommet inn «havneavgift» fra gjestende båter på kr.4988,-

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 4.april 2017

Sted: Klubbhuset    Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Rune Møller, Magne Tronhus, Tore Skjervø

Sak 10/17

Teknisk komité.   Leder av teknisk komité Olaf Fossum informerte styret om endringer av medlemmer i komitéen. Magne Tronhus trekker seg ut etter mange år. Hans funksjoner med salg, utleie av båtplasser etc. overtas av kasserer Rune Møller. Han overtar også avlesning av strømmålere til båtplassene.   Nestleder Ragnar Bragstad blir med i teknisk komité i stedet for Tronhus. Teknisk komité vil nå bestå av Olaf Fossum, Ragnar Bragstad og Nils Vang.


Møtet slutt kl.20:00


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 02.mai 2017

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Rune Møller, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Nils Vang, Tore Skjervø

Sak 11/17

Utleie av båtplasser.   Har vært forholdsvis stor etterspørsel etter å leie båtplass i sommer. Snart ingen ledige plasser igjen.   Sekretær sender en ny forespørsel til medlemmer med fast båtplass om det er flere som kan tenke seg å leie ut plassen dersom de selv ikke skal bruke den.

Sak 12/17

Plassering av flytebrygge utenfor terrassen.   Det ble for noen år siden satt ned 3 rør på utsiden av terrassen i hamna. Det var den gang noen tanker om å anlegge en smal flytebrygge mellom rørene. Denne er tenkt brukt til småbåter som gjester anlegget. Nå har leder av foreninga har vært i kontakt med et firma som produserer slike brygger med fester som glir opp og ned med tidevannet.   Styret godkjenner at leder arbeider videre med prosjektet med en brygge med 2 meter bredde. Kostnadsramme opp til kr.50.000,-.


Møtet slutt: kl 2000


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 22.mars 2017

Sted: Klubbhuset    Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Rune Møller, Ragnar Bragstad, Tore Skjervø, Olaf Fossum

Sak 7/17

Konstituering av styret.   Leder:              Ivar Johnsen, valgt på årsmøtet. Nestleder:        Ragnar Bragstad Kasserer:         Rune Møller Sekretær:        Tore Skjervø Styremedlem: Olaf Fossum

Sak 8/17

Teknisk Komité.   Viderefører teknisk komité med medlemmene Magne Tronhus og Nils Vang. Leder av teknisk komité: Olaf Fossum. Magne Tronhus tildeler plasser ved utleie og salg.

Sak 9/17

Flaggstenger på ytterste brygge.   Foreninga går til anskaffelse av 2 (mindre) flaggstenger for plassering på ytterste brygge. Disse skal brukes til vimpel med båtforeningens logo og vimpel fra KNBF.


Møtet slutt kl.2000


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 14.februar 2017

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Bjørnar Skjesol, Magne Tronhus, Tore Skjervø

Sak 5/17

Fortøyning av flytebrygger.   Fortøyninger på bryggene må ettersees/utskiftes. Man tar kontakt med dykkerfirma for utførelse av jobben. Leder har vært i kontakt med Odd A Haugberg og han skulle komme med et tilbud. Leder følger opp.

Sak 6/17

Ekskludering av medlem.   Styret har ekskludert/meldt ut et medlem av foreninga på grunn av manglende betaling av kontingent og plasstillegg for 2016 og krevd båten fjernet fra havna innen gitt dato. Styret har mottatt klage på avgjørelsen.   Vedtak: Tidligere vedtak om ekskludering opprettholdes.


Møtet slutt 2015   Ref. Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 10.januar 2017

Sted: Klubbhuset    Tid: 19.00

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Bjørnar Skjesol, Tore Skjervø, Magne Tronhus

Sak 1/17

Medlemsoversikt. Sekretær har fått en oversikt over betalende medlemmer i foreninga. Det viser seg at noen man vet har betalt kontingent/plassavgift  har falt ut av lista. Sekretær og leder tar en gjennomgang av listene sammen med regnskapsfører.

Sak 2/17

Ledige båtplasser. Foreninga har for tiden 2 egne plasser til salgs og 1 plass som et medlem vil selge.

Sak 3/17

Arbeid med fortøyningene til bryggene. Dykkerarbeidet med fortøyningene til bryggene ble ikke gjort i høst. Medlemmet som skulle utføre jobben ble forhindret av forskjellige årsaker. Dykkerjobben er ikke uten en viss form for farer, og styret synes det er uheldig at et medlem utfører jobben alene. For å sikre foreninga mot å bli stilt til ansvar for ulykker/skader på personer vil vi forhøre oss i markedet etter dykkere/firma som er autoriserte/har egne forsikringer og kan ta på seg jobben.

Sak 4/17

Årsmøtet 2017. Styret legger i år årsmøtet til torsdag 16.mars 2017. Dette er i uke 11. Sted blir antagelig som tidligere år på Rødbrygga.   Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 23.februar.
Møte slutt 20:45


Ref.:  Tore Skjervø

Nyeste kommentarer

26.03 | 12:38

Hei. Jeg bor på Straumen og er for tida på utkikk etter båt. Er det noen ledige plasser hos dere? hvordan går en frem? Ser etter båter i størellsen 18-22 fot Daycruiser

18.06 | 04:59

I forbindelse med vaktrunden har jeg behov for å varsle plass nr 15, om manglende fortøyning.
Jeg kan ikke finne oversikt over båtplasser med eiere og telefonnummer?

Del denne siden