Nyeste kommentarer

26.03 | 12:38

Hei. Jeg bor på Straumen og er for tida på utkikk etter båt. Er det noen ledige plasser hos dere? hvordan går en frem? Ser etter båter i størellsen 18-22 fot Daycruiser

18.06 | 04:59

I forbindelse med vaktrunden har jeg behov for å varsle plass nr 15, om manglende fortøyning.
Jeg kan ikke finne oversikt over båtplasser med eiere og telefonnummer?

Del denne siden

Sak 13/22

Kjøp av utriggere. Vi har fått tilbud om å overta 3 (nye) utriggere som Ytterøy båtforening ikke har bruk for. Kostnad kr.70 000. Sparer ca kr.2-3000 i frakt i stedet for å få de fra produsent.   Vedtak: Båtforeninga overtar 3 utriggere fra Ytterøy båtforening for kr.70000

Sak 14/22

Referat fra sak 11/22 og 13/22 Olaf Fossum har undersøkt nærmere om tanker, priser etc. for bensin og diesel. Kommer vel ikke så mye lengre med saken i år, men jobber videre med det.   Reparasjon av dekket på landanlegget i Sandvågen. Planlegging av reparasjonene er i gang.


Møtet slutt kl.20:00


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte søndag 26.06.22

Sted: Klubbhuset    Tid: 20.00

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Ragnar Bragstad, Rune Møller, Tore Skjervø

Sak 10/22

Strømpriser til båtplasser/medlemmer.  Styret setter en strømpris på kr.1.50 kw/t til medlemmer som benytter strøm i båtplassen.

Sak 11/22

Bensin/dieselanlegg.  Leder redegjorde for anlegg av bensin/diesel. Hadde en del informasjon, men enkelte ting ville styret ha nærmere undersøkt/utredet før man tok en avgjørelse om anskaffelse av anlegget.

Sak 12/22

Vedlikehold av sjøanlegget.  Teknisk komité har gått over anlegget. Stort sett greit. Noen pongtonger trenger å lensen. Dette er noe hver plasseier kan besørge. (pålegges ifølge vedtekter) Sekretær sender ut påminnelse til plasseiere om dette.

Sak 13/22

Gjestebrygga Sandvågen.  Det er enda ikke gjort noe med landanlegget på brygga i Sandvågen. Det er vasket ut mere masser under asfaltdekket. Teknisk ordner med dugnad for å sette opp forskaling og fylle med betong.


Møtet slutt kl.21.30


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte torsdag 24.03.2022

Sted: Klubbhus   Tid:19.00

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Tore Skjervø, Rune Møller, Dagfinn Bragstad, Nils Vang

Sak 6/22

Konstituering av styret.  Ivar Johnsen ble valgt til leder på årsmøtet i foreninga. Styret ble enige om følgende fordeling av styrevervene: Ragnar Bragstad, nestleder Tore Skjervø, sekretær Rune Møller, kasserer Olaf Fossum, styremedlem/leder av teknisk komité  Styret valgte Dagfinn Bragstad og Nils Vang som medlemmer av teknisk komité.

Sak7/22

Godtgjøring til regnskapsfører.  Styret vedtar å øke godtgjøring til regnskapsfører til kr.15.000 pr.år.

Sak 8/22

Godtgjøring for utleie av båtplasser.  Styret vedtar å videreføre kr.4000 i sesongleie av båtplass. Fordeling kr2000 til utleier, og kr.2000 til båtforening. Ved vinterutleie tilfaller hele leiesummen båtforeninga. All utleie skal gå gjennom foreninga.

Sak 9/22

Salg av brygge.  Styret vedtar å forsøke å selge den delen av de nye flytebryggene som ble til gode. Dette er en del som er 3,5x2,15m. Prøver med en pris på kr.5000. Sekretær står for salget.


Møtet slutt: 21.00


Ref.:  Tore SkjervøSTRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 03.mars 2022

Sted: Klubbhus   Tid:19:00

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Tore Skjervø, Nils Vang, Magnus Fuglar

Sak 4/22

Budsjettforslag 2022. Styret, i samarbeid med regnskapsfører, utarbeidet et forslag til budsjett for 2022. Den største posten er vedlikehold av anleggene, (sjø og land) selv om det ikke er noen større prosjekter planlagt. Budsjettforslaget legges frem for medlemmene på årsmøtet.

Sak 5/22

Diesel/bensinanlegg i havna. Noen spørsmål om framdriften av planene om diesel/bensinanlegg i havna. Leder redegjorde for hvor langt man var kommet, og det ble en del diskusjoner om hva som er beste måte å drifte et anlegg på. (betalingskostnader etc.) Styret kom fram til at en i første omgang undersøker med kommunen hvilke tillatelser man må søke om. På grunn av at mye enda gjenstår av planarbeidet, mener styret det er riktig å ikke ha med antatte kostnader for prosjektet på årets budsjettforslag, men ta det som en informasjonssak på årsmøtet.


Møtet slutt kl.20:30


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 20.01.2022

Sted: Klubbhuset   Tid: 19.00

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Tore Skjervø, Dagfinn Bragstad, Nils Vang

Sak 1/22

Forlengelse av bølgedemper.  Det har vært ytret ønske om å forlenge bølgedemperen mot Sandvågen. Pristilbud er på ca. 200.000,-  Motforestillingene av prosjektet er pris satt opp mot nytten. I fjor sommer var det 1 ettermiddag man fant det tilrådelig å flytte noen gjestebåter til andre plasser i havna.  Vedtak: På grunn av pris og nytten, utsettes prosjektet til man får en oversikt over alle oppgaver som skal løses i år.

Sak 2/22

Utarbeide kostnadsoverslag for utbedringer/investeringer for 2022.  Det nærmer seg årsmøte i foreninga, og styret utarbeider et forslag til utbedring/investeringer med ca. kostnader på neste styremøte.

Sak 3/22

Årsmøtet 2022  Foreninga tar sikte på å avvikle årsmøtet 2022 den 15.mars.2022. Sekretær bestiller lokale på Rødbrygga.
Ref.:  Tore Skjervø

 

Foreningsbåten er lite/ikke i bruk nå på vinteren. For at vaktene skal slippe arbeidet med å lense den for vann, tar vi den opp og renser den under og setter den på land.

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 13.oktober 2022

Sted: Klubbhuset   Tid: 18:30

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Tore Skjervø, Dagfinn Bragstad, Nils Vang