STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 23.august 2016

Sted: Klubbhuset    Tid: 19.00

Tilstede: Ivar Johnsen, Tore Skjervø, Bjørnar Skjesol, Olaf Fossum, Magne Tronhus

Sak 13/16

Ferdigstillelse av gjestebrygga i Sandvågen. Støpning av hjørnene som er skadet blir gjort på lørdag. (27/8) Da kan resten av arbeidet sluttføres, bl.a. ordentlige fortøyninger etc.

Sak 14/16

Sjekk av bryggene. Fortøyningene til bryggene blir sjekket av dykker og sjakler og trosser blir skiftet der dette er påkrevet.

Sak 15/16

Anleggsveien. I følge avtale med Fuglesang/Dahl skulle anleggsvei ovenfor parkeringsplass til foreninga fjernes våren 2016 når byggetrinn 2 var ferdig. Våren er nå passert for lenge siden og ingenting har skjedd. Foreninga v/leder tar kontakt med firmaet med krav om at den inngåtte avtale etterleves.

Sak 16/16

Innvielse/grillkveld klubbhuset. Nå må foreninga få avhold en offisiell innvielse av klubbhuset. Vi gjør et forsøk på å få til dette kombinert med grillkveld/sosialt samvær fredag 23.september 2016. Alle tar med mat/drikke til eget bruk. Foreninga ordner med grill, kull, servietter etc.

Sak 17/16

Inntekt av gjesteplasser. (havneavgift) Kr. 2684,- har kommet inn til foreninga i havneavgift siden vi i slutten av juni fikk ordnet med betaling med mobiltlf. og App GoMarina.


Møtet slutt 20.30


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 11.mai 2016

Sted: Klubbhuset   Tid: 19:00

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Per Madsen, Magne Tronhus, Tore Skjervø

Sak 9/16

Dugnader.   I foreningens vedtekter §3 står det: «Medlemmene plikter å delta i dugnadsarbeid i foreningens virksomhet.»   Det har vært veldig vanskelig å få medlemmer til å møte på dugnad denne våren. Av 14 innkalte til en dugnad møtte 1, 3 meldte avbud, 10 hørte man ikke fra. Med bakgrunn i dette vil styret gjøre et forsøk med å utnevne 1 «arbeidsformann» for hvert område det skal utføres dugnad på. Vedkommende får ansvaret med å få med seg medlemmer til dugnaden. Vedkommende vil få kopi av medlemslister for å kunne plukke ut kandidater.

Sak 10/16

Straumens dag.   Det ser ut som om det kan bli vanskelig å stille folk til loddsalg etc. på Straumens dag i år. Bjørnar Skjesol forsøker en gang til å få tak i medlemmer til dette.

Sak 11/16

Utleie klubbhus.   Styret har vedtatt følgende satser for lån/leie av klubbhuset. Kr. 500,- for leietakere uten båtplass/ikke medlem Gratis for leietakere med fast båtplass.

Sak 12/16

Betaling for gjestebåter.   Styret har vedtatt følgende satser pr.døgn for gjestende båter: Kr.150,- uten strøm. Kr. 200,- med strøm.   Betalingskasser for kontanter monteres før 1.juni. Betaling med mobiltelefon ordnes til samme tid. Skilt med opplysninger for besøkende settes opp.
Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 07.april 2016

Sted: Klubbhuset   Tid: 19:00

Tilstede: Ivar Johnsen, Bjørnar Skjesol, Per Madsen, Olaf Fossum, Tore Skjervø, Magne Tronhus

Sak 5/16

Konstituering av styret.   Leder: Ivar Johnsen, valgt på årsmøtet. Nestleder: Bjørnar Skjesol Kasserer: Per Madsen Sekretær: Tore Skjervø Styremedlem og leder Teknisk komité : Olaf Fossum

Sak 6/16

Straumens dag.   Foreninga deltar også i år på Straumens dag med loddsalg. Ansvarlig: Bjørnar Skjesol.

Sak 7/16

Betaling gjestebåter.   Noe diskusjon om hvilke betalingsmåte man skulle gå for. Styret kom fram til at man ser på muligheten for å benytte både mobilbetaling og kontanter via konvolutt og låsbar kasse. Bjørnar Skjesol undersøker hvilke muligheter og kostnader det vil være med betaling via mobiltelefon. Ivar Johnsen kontakter Røra Mek. om låsbar kasse. Forslag til døgnpris: kr.150- med strøm. Kr.100.- uten.

Sak 8/16

Dugnader.   Nye strømsøyler på ytterbrygga. Ragnar Bragstad tar ansvaret for arbeidet med å sette opp søylene og får med seg 3 personer. Den nye gjestebrygga i Sandvågen. (betongbrygga) Morten Følstad blir spurt om å ta ansvar for klargjøring av betongbrygga. (fjerning av diverse jernkonstruksjoner og noe trearbeid langs sidene.)   Teknisk komité lager ei liste over saker som må gjøres videre utover vår/sommer.


Møtet slutt kl. 20:30 Ref. Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 21.januar 2016

Sted: Klubbhuset    Tid: 19:00

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Bjørnar Skjesol, Magne Tronhus, Magnus Fuglår, Tore Skjervø

Sak 1/16

Strømskap/søyler på ytterste brygge. Strømskap på den ytterste brygge begynner å ha sett sine beste dager og trenger å skiftes ut. Selve anlegget med kabler og målere holder heller ikke dagens standard, og elektriker har gitt beskjed om at det ikke kan godkjennes slik det er i dag. P.g.a. kulden som var i januar pluss mange båter som bruker strøm ble anlegget overbelastet og vi var nødt til å trekke ny kabel fra sikringskap i klubbhuset og ut på brygga.   Vedtak fra styret: Foreninga innhenter pristilbud på strømsøyler/skap og skifter ut nåværende anlegg.

Sak 2/16

Manglende betaling av kontingent og plasstillegg. Vi har et spesielt tilfelle der et medlem ikke har betalt medlemskontingent og plasstillegg de 2 siste år. Vedkommende svarer ikke på telefon eller på e-mail. I henhold til vedtektene kan et medlem slettes/ekskluderes ved manglende betaling. Så lang er dette greit, men problemet er hva man skal gjøre med vedkommendes båt som ligger i anlegget?   Vedtak: Sekretær tar kontakt med KNBF for å høre om de har noe kjennskap til lignende tilfeller, eventuelt tips om fremgangsmåte.

Sak 3/16

Økonomi. Regnskapsfører  redegjorde for foreningas økonomiske stilling. Økonomien må kunne sies å være god, ca. kr.350.000 på konto, så å investere i nytt elektrisk anlegg på brygga skulle ikke by på noe problem.

Sak 4/16

Årsmøte 2016. Styret tar sikte på å avholde årsmøte i foreninga 30.mars 2016 kl.19:00 på Rødbrygga. (Blir litt lite plass i klubbhuset til så mange) Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 23.mars.


Ref.:  Tore Skjervø

En av gjestebryggene i Brønnøysund.

En av gjestebryggene i Brønnøysund.

Nyeste kommentarer

26.03 | 12:38

Hei. Jeg bor på Straumen og er for tida på utkikk etter båt. Er det noen ledige plasser hos dere? hvordan går en frem? Ser etter båter i størellsen 18-22 fot Daycruiser

18.06 | 04:59

I forbindelse med vaktrunden har jeg behov for å varsle plass nr 15, om manglende fortøyning.
Jeg kan ikke finne oversikt over båtplasser med eiere og telefonnummer?

Del denne siden