STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 20.09.2021

Sted: Klubbhuset   Tid: 19.00

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Rune Møller, Tore Skjervø, Olaf Fossum, Dagfinn Bragstad, Nils Vang.

Sak 10/21

Dieselfylling.  Det har kommet flere klager på diesel søl rundt båtene i havna i sommer. Det er gjort flere henvendelser til vedkommende som har ansvaret for anlegget om å få slutt på lekkasjen Vedkommende opplyser at anlegget vil bli fjernet innen kort tid.  Det ble også diskutert om man kan bruke deler av eksisterende dieselanlegg, eller anskaffe nytt anlegg for både diesel og bensin. Johnsen har kontakt med firma som kan levere, og undersøker videre mulighetene. Fossum undersøker om firmaet hans har deler (pumper) som kan brukes sammen med den gamle tanken men plasseres på land.

Sak 11/21

Utplassering av nye anker på ytterbrygga.  Teknisk komité utplasserer 4 nye anker til ytterste brygge før vinteren.


Møtet slutt kl.20.15


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 27.05.2021

Sted: Klubbhuset   Tid:19.00

Til stede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Olaf Fossum, Rune Møller, Dagfinn Bragstad, Nils Vang, Tore Skjervø

Sak 5/21

Opprydding på bryggeområdet.  Dugnadsarbeidet med de nye bryggene er nå avsluttet.Det har samlet seg en god del gammelt tauverk, vannrør etc.Dette må ryddes og kjøres til gjenvinningsstasjonen på Utøy.  Leder, kasserer og sekretær tar jobben.

Sak 6/21

AD søknad til kommunen om deling av utgifter til asfaltering.  Søknaden til Inderøy kommune om deling av utgiftene ved asfaltering av parkeringsplass ble avslått, men foreninga ble oppfordret til å sende en klage/ny søknad. Dette ble gjort i oktober 2020, men har ikke mottatt svar fra kommunen.Leder har vært i telefonisk kontakt med ordfører og saksbehandler om saken.  Etter diverse unnskyldninger etc., ender det med at vi blir bedt om å sende søknaden med vedlegg på nytt.

Sak 7/21

Økning av havneavgift for besøkende båter.  Leder foreslår å øke havneavgift for gjestebåter til kr 250.-Dette på bakgrunn av økte strømpriser og nye investeringer på bryggene.I forslaget ligger det også at man skal operere med samme pris både med og uten strøm.  Økning av havneavgift for besøkende båter til kr.250.- vedtatt.

Sak 8/21

Betaling for bruk av kjørerampe for utsett av båter.  Det kan være trangt om plass på parkeringsområdet om sommeren, og det blir ikke noe bedre av at enkelte ikkemedlemmer kommer og setter ut båt via kjørerampa, og setter igjen bil og henger på parkeringsplassen. For å prøve å gjøre noe med problemet, innfører vi betaling for bruk av kjørerampa for ikkemedlemmer.


Forslag til priser for bruk av kjørerampe : Utsett/opptak samme dag       kr.100 Utsett                                          100 Opptak                                        100  Leder sørger for å få laget skilt for å sett opp ved kjørerampa.  Forslaget vedtatt

Sak 9/21

Øke verdiene på båtplassene.  Etter siste oppgradering av bryggene er det forslag om å øke verdien på de enkelte plasser med 20%. Dette vil og gjelde prisen på kjøp av de nye plassene som man får etter utskifting av brygger.  Forslaget om økning av verdier på plasser med 20% vedtatt.
Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 15.mars 2021

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Til stede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Rune Møller, Olaf Fossum, Dagfinn Bragstad, Nils Vang, Tore Skjervø, Magnus Fuglår

Sak 3/21

Forberedelser til årsmøtet 2021.  Regnskapsfører gikk gjennom regnskapet for 2020. Det viste et underskudd på kr.387.015. Dette var som budsjettert med de kostnader som var forventet med ny gjestebrygge og asfaltering av parkeringsområdet ved klubbhuset.  Budsjett for 2020 ble laget, hvor den største posten er utskifting av den innerste bryggen i anlegget. Den har vært i sjøen snart 40 år. Kostnad anslått til kr.275000.  Forslag til årsmelding godtatt.

Sak 4/21

Kjøp av nye brygger.  Som vist i forrige sak, har styret vedtatt å skifte ut noen av bryggene i anlegget.Teknisk komité ordner med transport fra Langstein, og klargjøring av bryggene for montering av utriggere etc.


Møtet slutt kl.2045


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 22.02.2021

Sted: Klubbhuset   Tid:1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Rune Møller, Dagfinn Bragstad, Tore Skjervø

Sak 1/21

Tilbud på kjøp av brygge elementer fra oppdrettsanlegg.   Firma som driver oppdrettsanlegg har noen brygger av stål til salgs. Båtforeninga har fått tilbud om å kjøpe noen. Den innerste brygga i anlegget i havna begynner å trenge mye vedlikehold/utskiftinger av deler. Den har ligget i sjøen i over 30år, og bærer preg av det.   Johnsen, Fossum og D.Bragstad  tar en tur og besiktiger bryggene, og dersom de er brukbare til vårt bruk, diskuterer pris for ca. 5-6 brygger.(60-65m).(pris inntil 100 000kr)

Sak 2/21

Årsmøtet 2021   Foreninga tar sikte på å få avviklet årsmøte i uke 12. Forhøre med Rødbrygga om antall man kan være samlet, og muligens benytte seg av påmelding slik man hadde forrige år.


Møtet avsluttet kl.2015. Ref. T.Skjervø


Ref.:  Tore Skjervø

Nyeste kommentarer

26.03 | 12:38

Hei. Jeg bor på Straumen og er for tida på utkikk etter båt. Er det noen ledige plasser hos dere? hvordan går en frem? Ser etter båter i størellsen 18-22 fot Daycruiser

18.06 | 04:59

I forbindelse med vaktrunden har jeg behov for å varsle plass nr 15, om manglende fortøyning.
Jeg kan ikke finne oversikt over båtplasser med eiere og telefonnummer?

Del denne siden