Referat fra styremøte 18.sept 2018

Sted: Klubbhus    Tid: 19.00

Tilstede: Ivar Johnsen, Ragnar Bragstad, Nils Vang, Olaf Fossum, Tore Skjervø

Sak 15/18

Gamle gjestebrygge.   Foreninga har fått forespørsel om salg av den gamle gjeste brygga. Det ser ikke ut for at foreninga blir å benytte seg av den lengre så styret går inn for salg. Vedtak: Jan G. Olsen får kjøpe flytebrygga for kr.2000,-

Sak 16/18

Arbeid og vedlikehold som skal/må gjøres før vinteren setter inn.   Vannledning og kloakk må isoleres eventuelt bruk av varmekabler. Leder tar kontakt med maskinentreprenør/rørlegger/elektriker for å utrede hva som er beste/enkleste/rimrligste måte å utelukke fremtidig frysing av rør. Leder gis anledning til å avgjøre løsning uten nytt styremøte.   O.Fossum skal få dieselanlegget oppe å gå innen kort tid.   Masseutgraving under asfalten på gjestebrygga er enda ikke reparert Leder har vært i kontakt med entreprenør om arbeidet, og venter på kostnadsoverslag fra han. Dette må igjen godkjennes av kommunen som skal betale.   Dykkere skal ned en tur til i høst for å se over innfestinga mot land på den innerste Brygga.   Utsetting av den nye brygga (nedenfor uteplattingen) blir utsatt til våren 2019.   Den gamle brakka fikk seg et strøk med maling i sommer, men det er mere som burde bli gjort med den. Styret vurdere å bytte den ut med en konteiner for å få plass til utstyr.

Sak 17/18

Leie av telt.   Foreninga hadde i august grillkveld for medlemmene i havna. Ca. 25 medlemmer møtte. Som forrige gang ble det regn, men heldigvis hadde vi et stort telt tilgjengelig.   Vedtak: Foreninga betaler Harald Sundfær  kr.1000,- for leie av telt.


Ref.:  Tore Skjervø

Referat fra styremøte 23.mai.2018

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Rune Møller,Nils Vang, Tore Skjervø

Sak 9/18

Vannscootere i havna.  I det siste har det vært 3 vannscootere som har ligget fortøyd i en av båtplassene.Det er en plass som er leid ut, og vedkommende har gitt de tillatelse til å ligge der noen dager. Dette er vel nesten å regne som framleie, og det er ikke tillatt i foreninga. Styret diskuterte saken, og kom fram til følgende.  De får leie en plass i sommer, melde seg inn i foreninga og rette seg etter de retningslinjer som gjelder for trafikk ut og inn av havna og gjennom straumen.  Kassere tok kontakt med de berørte og informerte om vedtaket styret hadde gjort. Dette lovte de å forholde seg til.

Sak 10/18

Brygger.  Den gamle gjestebrygga ligger nå på land borte ved slipen i Sandvågen.Denne flytter vi til båthavna og legger den på sør enden av den ytterste brygga, og bruker den til gjestebåter. Den nye gjestebrygga (betongbrygga) gjøres ferdig med fortøyninger og treverk langs sidene. På/avstigningsbrygga som skal monteres ved rørene utenfor plattingen blir sammensveiset og lagt ut i løpet sv forsommeren.

Sak 11/18

Straumens dag.  Foreninga deltar også i år med stand/loddsalg på Straumens dag. Alle medlemmer ordner med 2 premier til utlodninga. Solveig og Michael Samdal administrerer bod/loddsalg.

Sak 12/18

Utleie av båtplasser.  Det er utleid 4-5 plasser til nå. Ikke like stor etterspørsel i år som i fjor, men det er enda tidlig på sommeren.

Sak 13/18

Maling av bygninger i havna,  Enkelte av bygningene i havna trenger noe vedlikehold og maling. Dugnader blir avholdt litt senere.

Sak 14/18

Vask/renhold bad/wc klubbhus.  Styret ser problemet med at det ikke er noe system når det gjelder renhold på bad/wc. Derfor vil man forsøke følgende:  I sommersesongen vasker vaktene i havna bad/wc en gang i uka, og i tillegg ved behov. I vintersesongen ved behov.


Møtet slutt kl.20:30


Ref.:  Tore Skjervø

Referat fra styremøte 10.04.2018

Sted: Klubbhuset   Tid: 1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Rune Møller, Tore Skjervø

Sak 5/18

Konstituering av styret.   Følgende funksjoner ble fordelt: Leder: Ivar Johnsen (valgt av årsmøtet) Nestleder: Ragnar Bragstad Kasserer: Rune Møller Sekretær: Tore Skjervø Styremedlem: Olaf Fossum

Sak 6/18

Teknisk komité   Medlemmer til teknisk komité: Olaf Fossum (leder) Ragnar Bragstad Nils Vang

Sak 7/18

Salg /utleie av båtplasser.   Kasserer redegjorde for hvilke båtplasser som er til salgs, og hvem som blir tildelt hvilken plass. Etter denne runden er det nå 2 plasser som ikke er solgt/skiftet eier. Sekretær sender en forespørsel til medlemmene om det er noen som vet de ikke kommer til å benytte båtplassen i sommer, og som kan tenke seg å leie den ut.

Sak 8/18

Vedlikehold av havna.   Teknisk komité vil ta en runde i havna for å registrere ting som må gjøres av vedlikehold/reparasjoner.


Møtet slutt 2030


Ref.:  Tore Skjervø

STRAUMEN BÅTFORENING

Referat fra styremøte 13.02.2018

Sted: Klubbhuset    Tid: kl.1900

Tilstede: Ivar Johnsen, Olaf Fossum, Rune Møller, Nils Vang, Tore Skjervø

Sak 01/18

Manglende betaling for leie av båtplass. En leietaker er skyldig leie for båtplass for flere sesonger. Hvorfor dette har fått fortsette over flere sesonger må styret ta på sin kappe. Kasserer sender nå melding/brev til vedkommende om at båten må fjernes med en gang. Viss ikke må man koble inn f.eks. inkassofirma eller lignende.

Sak 02/18

Årsmøtet 2018 Båtforeninga avholder årsmøtet den 15.mars.2018 på Rødbrygga. Sekretær sender ut innkallelse og sakspapirer og informerer valgkomitéen om hvem som er på valg.

Sak 03/18

Arbeid med bryggene. O.Fossum redegjorde for arbeidet som ble gjort i høst med fortøyningene til bryggene. Det viste seg at tilstanden var mye dårligere enn man trodde på forhånd. Det er ikke sikkert at fortøyningene hadde holdt i en sterk østavindsstorm. Fortøyningene til de ytterste bryggene er ferdig, men det gjenstår litt arbeid på den innerste og til slutt en gjennomgang av hele anlegget. Arbeidet har kostet et sted mellom kr.115-130000. Eksakt tall vil komme frem på regnskapet.

Sak 04/18

Breddeutvidelse av båtplasser. Det viser seg at noen medlemmer er smittet av 3-fots+ viruset, og har ytret ønske om bredere plasser for nyanskaffelser og det har også nye medlemmer gjort. Det er mangel på plasser på 4,0m+, de fleste er på 3,5m og under. Det er blitt sett på muligheten av å innløse en av plassene som er til salgs, og slik utvide plasser til større bredder. Problemet er at det kan bli vanskelig med innfesting av utliggere. En annen mulighet er at medlemmer kan bytte plasser der enkelte har god plass i «båsen» med en som har for trang «bås».


Møtet slutt kl.2100   Ref.: Tore Skjervø

Nyeste kommentarer

26.03 | 12:38

Hei. Jeg bor på Straumen og er for tida på utkikk etter båt. Er det noen ledige plasser hos dere? hvordan går en frem? Ser etter båter i størellsen 18-22 fot Daycruiser

18.06 | 04:59

I forbindelse med vaktrunden har jeg behov for å varsle plass nr 15, om manglende fortøyning.
Jeg kan ikke finne oversikt over båtplasser med eiere og telefonnummer?

Del denne siden