Viktighet av registrering av båter

Eieren av drivende jolle har meldt seg

Hovedredningssentralen iverksatte fullt søk etter personer. Nå er aksjonen avblåst. 

Båten er av merket Pioneer, er hvit og 14 fot lang. 

Jolla ble funnet drivende i strandsteinene ved Ombo i Ryfylke. Både Seaking-helikopter og Kystvakten leter nå i sjøen på østsiden av øya etter personer som kan ha falt i sjøen.

– Fortøyningen lå fint om bord i båten, og dødmannsknappen i motoren var på, sier Ben Wikøren, redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Det at dødmannsknappen var påkoblet betyr at ledningen som skal være festet til båtføreren, fortsatt er på. Påhengsmotoren på båten var nede, og giren frikobla.

Det er heller ikke registreringsnummer på båten. Dette gjør det vanskelig for oss å komme i kontakt med eieren, forteller Wikøren, klokka 0930.

Ingen personer skal være savnet i området.

Redningsmannskap gjennomsøker nå fjorden mellom Ombo og Hjelmeland.

Klokka 10.15 melder Hovedredningssentralen at eieren av båten har meldt seg. Ingen personer er savnet.

Journalist Cecilie Berntsen Jåsund @cecilieja

Osmose (plastpest)

Hentet fra "Boat Consulting"

Osmose (plastpest)

Er din båt angrepet av Osmose eller plastpest, som det også kalles, betyr det gjerne at det ligger en betydelig kostnad foran deg.
Som det ligger i ordet "pest" er dette en snikende "sykdom" som starter i det små og utvikler seg over tid.

Eldre eller nyere båt:

Etter hvert som osmoseproblematikken er blitt bedre kjent har også produsentene og selgerne innsett at osmose mest effektivt forebygges ved at skroget påføres vanntette primere basert på epoxy fra båten er ny. Slik var det ikke på 60 - 80 tallet da osmose var et relativt ukjent begrep. Konsekvensene ble at en betydelig del av den eldre båtparken kan være utsatt for osmose eller osmose ligger latent. Denne type osmose utvikler seg over lang tid.
Oppdages derimot osmose på nyere båter er det grunn til å være ekstra skeptisk. Tidlig utbrudd kan tyde på feil i forbindelse med produksjon.

Kjennetegn:

Starter gjerne innenfor et begrenset område og forplanter seg utover. Ved de første utbrudd kan man se små blører (nupper), som så utvikler seg til store blører, og etter tid, gjerne over hele skroget under vannlinjen.

Hva skjer?:

Svært enkelt sagt, kommer Osmose av at vann (forurenset) har fått adgang gjennom gelcoat og trenger inn i glasslaminatet Her følger vannet glasstrådene. Jo lengre fuktigheten får arbeide jo lenger trekker vannet inn i laminatet. Dersom denne prosessen får fortsette vil glasset "råtne" og laminatet mister noe av sin opprinnelige styrke.

Forurenset vann, for eksempel, brakkvann og surt vann, øker faren. En kjemisk prosess
oppstår og utvikler en form for gass. Denne gassen øver innvendig trykk mot overflaten (gelcot-laget). Derfor blærene som kan bli på størrelse av flaten på en fingertupp.
Dersom man skjærer hull i blærene kommer det ut en gulaktig væske som lukter tilnærmet eddik.

Reparasjon:

Skal en bli kvitt Osmosen, må hele området slipes rent for gelcoat, slik at blærene blir åpnet. Sandblåsing er en aktuell metode, men må utføres svært varsomt og med riktig korning sand. Sliping med, f.eks. en osillerende (vibrerende) maskin eller høvel er nok å foretrekke da det medfører mindre arbeid i oppbyggingsfasen. Men all gelcoat må fjernes!

Når feltet er rent for det ytre lag begynner en grundig uttørking av skroget, helst i et temperert lokale. Denne prosessen kan ta ganske lang tid, gjerne 3-4 måneder. Det er av avgjørende betydning at all fuktighet er borte fra laminatet.
Når fuktighet er fjernet starter ny oppbygging med sparklinger, sliping før påføring av nytt overflatesjikt. Overflatesjiktet skal være av et materiale som utgjør en 100 % tett overflate før bunnsmøring påføres.
Spør leverandøren om hvilke produkt og prosedyrer denne anbefaler til oppbyggingen.


Må hele skroget under vannlinjen repareres kan en lett komme opp i en kostnad på kr. 60 000,- - 100 000.- (snekkestørrelse) og bør absolutt utføres av fagfolk med kompetanse på dette feltet, men har du utstyr, god plass og tid er det mange som har gjort arbeidet med hell. En absolutt forutsetning er at alle prosedyrer blir fulgt.

Osmose er vanskelig å reparere og enkelte verksteder vil nødig gi garanti på arbeidet.
Velg et verksted som gir garanti. Et slikt verksted har den nødvendige kompetanse.

PS.
Er skroget først angrepet er det lite aktuelt å foreta reparasjon av bare de registrerte områder. I og med utbrudd er det sannsynlig at flere områder / hele skroget under vannlinje er under utvikling og vil ventelig, før eller senere, bryte ut. Et eventuelt verksted vil neppe påta seg en reparasjon hvor bare deler av undervannskroget blir reparert. DS.

Årsak:

Årsakene kan være mange, her nevnes noen få:

for tynt overflatesjikt. (gelcoat)
feil i byggeprosessen (herding)
Luftlommer i laminat (dårlig utrulling under produksjon)
ikke påført vannfast primer før bunnsmøring.
båt som brukes og ligger i brakkvann / surt / forurenset vann.

Forebyggende:

Det er svært viktig at skroget - fra det er nytt - blir skikkelig renset og slipt før vannfast primer (epoxy) påføres før bunnsmøring. Bunnstoffene er ikke vanntette! Bunnstoffets oppgave er å hindre groe under båten, ikke holde vann ute!
Fra tid til annen bør all bunnstoff fjernes, sjekke den vannfaste primer og påføre ny. (3 - 5 år, les produsentens anbefaling)
Spesiell oppmerksomhet bør en vise dersom båten ligger svært mye i brakkvann og stillestående vann. Erfaringene kan peke i retning av at disse er mer utsatt for Osmose enn båter som ligger i friskt saltvann.
En vet at jo mer forurenset vannet er, desto større er sjansen for angrep.
Primer og bunnstoff: VIKTIG! Les bruksanvisningene på forhånd og følg den nøye!

Kjøp av brukt båt:

Altfor ofte skjer det at jeg blir kontaktet etter at en innkjøpt brukt båt som blir tatt på land om høsten, og skroget viser tegn til osmose eller andre skader. Da oppstår det kanskje et problem dersom en ønsker å gjøre om handelen eller få selger til å stå økonomisk ansvarlig.

Her er bare ett enkelt råd å gi:

Skal du kjøpe båt er det en ufravikelig regel at båten må tas på land og gjennomgå en grundig inspeksjon. Bare da kan du avsløre angrep av Osmose eller, for den del, gamle skader utført med mer eller mindre faglig hånd.
Er du i tvil, kontakt en fagmann FØR avtale blir inngått.

NB! Eldre båter (15 år og eldre)

En bør være klar over at eldre båter ofte kan ha osmose liggende latent eller man kan registrere sporadiske angrep. Det behøver ikke å bety at skroget er svekket og at en fullstendig skrogbehandling er nødvendig. Slike skader ligger som oftest i det ytterste laminat. Det er først når angrepet har arbeid seg langt inn i laminatet at det er grunn til å stille spørsmål om laminatets styrke. Her holder det gjerne med lokale utbedringer. En full behandling står ofte ikke i forhold til båtens verdi og bør vurderes nøye.
Alt for mange lar seg friste til å la båten bli reparert for en svært rimelig penge. Men pass deg for det, det kan være penger "ut av vinduet" Uansett: Be utøveren om et skriftlig opplegg / prosedyre.
Og husk at har du først kjøpt en båt med osmose må du regne med en viss verdiforringelse i markedet. Som selger er du pliktig til å gi fra deg riktige opplysninger ved salg.

Nyeste kommentarer

26.03 | 12:38

Hei. Jeg bor på Straumen og er for tida på utkikk etter båt. Er det noen ledige plasser hos dere? hvordan går en frem? Ser etter båter i størellsen 18-22 fot Daycruiser

18.06 | 04:59

I forbindelse med vaktrunden har jeg behov for å varsle plass nr 15, om manglende fortøyning.
Jeg kan ikke finne oversikt over båtplasser med eiere og telefonnummer?

Del denne siden